فرم پذیرش نمایندگی


نام شرکت:
نوع درخواست نمایندگی:
تاریخ ثبت شرکت
شماره ثبت شرکت:
محل ثبت شرکت :
نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
وضعیت تاهل:
تاریخ تولد:
Click To PopUp
رشته تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی:
شماره تلفن: -
تلفن همراه:
آدرس پستی :
استان مورد تقاضای نمایندگی:
شهر مورد تقاضای نمایندگی:
شرح کامل سوابق و فعالیت های انجام شده:
حجم قراردادهای انجام شده :
وضعیت دفتر شرکت:
مجوزهای اخذ شده و نام ارگان صادر کننده مجوز :
سایر نمایندگی های اخذ شده:
تعداد پرسنل و تحصیلات آنها:
پیش بینی فروش سالیانه:
توضیحات تکمیلی:

                               

      شرکت  مهندسی نیرو گسترش کیا - کلیه حقوق محفوظ می باشد